NASVETI ZA SAJENJE TRSNIH CEPLJENK


Kupljenim trsnim cepljenkam pred sajenjem prirežemo korenine na dolžino pesti (8-10 cm). Cepljenke sadimo marca in aprila, na Koprskem lahko že februarja, v prej dobro pripravljeno in primerno vlažno zemljo. Izkopano sadilno mesto mora biti veliko 40 x 40 cm in globoko 35 cm. Na dnu sadilne jame oblikujemo iz dobre zemlje sadilni stožec, na katerega položimo peto cepljenke in korenine enakomerno razporedimo. Pri oblikovanju sadilnega stožca moramo paziti, da pride ob sajenju cepljeno mesto 5 do 8 cm nad površino zemlje. Korenine zasujemo s fino zemljo in dobro potlačimo. Dodamo še 1 do 2 litra bioposta ali humovita. Pri poznem sajenju v suho zemljo moramo cepljenke zaliti z vodo.


NASVETI ZA BOLJŠO RAST CEPLJENK V PRVEM LETU PO SAJENJU V TEŽKO ILOVNATO ZEMLJO


Sadimo čim pozneje, najbolje v drugi polovici aprila, ko se tla dovolj ogrejejo in so primerno vlažna. Priporočamo sajenje v brazdo, ker pridejo pri tem načinu cepljenke v rahlo, primerno vlažno in zračno zemljo. Nikakor ne priporočamo sajenja s pištolo na vodni curek ali da bi sadilno jamo vrtali s svedrom, kajti v tem primeru sadimo cepljenke plitveje.


MED LETOM


Je zelo pomembno varstvo cepljenk proti glivični bolezni, kot sta peronospora in oidij. V zadnjih letih povzroči peronospora veliko škode septembra med trgatvijo, ko so oprimalne razmere za njen razvoj, mi pa smo prepričani, da v tem času škropljenje ni več potrebno. Peronospora ima namreč septembra drugačne simptome kot poleti. Na zgornji strani listov se ne pojavijo več oljni madeži, ampak je na spodnji strani listov mrežasto pokrita bela prevleka. Taki listi v tednu dni odpadejo, rozga ne dozori, oziroma obstaja zelo velika možnost, da cepljenka spomladi ne bo pognala, kljub temu da je bila rozga pri rezi morda že zelena.